BUCUREŞTI:. Ultima oră! Calendarul desfășurării examenului de grad principal 2013

Examenul de grad principal va avea loc în luna decembrie. Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a transmis filialelor judeţene calendarul desfăşurării examenului: 1.Nominalizarea de către ministrul sănătăţii a comisiei centrale de examen: 21.10.2013; 2.Publicarea anunţului de examen în săptămânalul „Viaţa Medicală”: 01.11.2013; 3.Avizarea comisiilor locale de examen de către preşedintele

Examenul de grad principal va avea loc în luna decembrie.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a transmis filialelor judeţene calendarul desfăşurării examenului:

1.Nominalizarea de către ministrul sănătăţii a comisiei centrale de examen: 21.10.2013;

2.Publicarea anunţului de examen în săptămânalul „Viaţa Medicală”: 01.11.2013;

3.Avizarea comisiilor locale de examen de către preşedintele comisiei centrale de examen: 08.11.2013;

4.Instruirea preşedinţilor comisiilor locale de examen: 11.11.2013;

5.Înscrierea candidaţilor, în perioada 18-29.11.2013, în zilele lucrătoare, la sediul filialelor judeţene/municipiul Bucureşti ale OAMGMAMR;

6.Studierea dosarelor, validarea acestora, depunerea şi soluţionarea eventualelor contestaţii: 02-06.12.2013;

7.Elaborarea testelor-grilă de verificare a cunoştinţelor: 09.12.2013;

8.Susţinerea, de către candidaţi, a testului-grilă:
– asistenţii medicali generalişti: 12.12.2013, orele 10.00 – 12.00;
– celelalte categorii de candidaţi 13.12.2013, orele 10.00 – 12.00.