BUCUREȘTI:. Reconstituirea documentelor de studii

Ministerul Educației și Cercetării a emis Ordinul privind eliberarea actelor de studii postliceale absolvenților cursurilor de echivalare cu durata de un an, cursuri organizate în baza Hotărârii de Guvern nr. 797/1997. Documentul îi privește pe absolvenții care certifică absolvirea nivelului de învățământ postliceal, absolvenții de liceu sanitar, promoțiile 1976-1994 inclusiv, care au urmat și promovat

Ministerul Educației și Cercetării a emis Ordinul privind eliberarea actelor de studii postliceale absolvenților cursurilor de echivalare cu durata de un an, cursuri organizate în baza Hotărârii de Guvern nr. 797/1997.

Documentul îi privește pe absolvenții care certifică absolvirea nivelului de învățământ postliceal, absolvenții de liceu sanitar, promoțiile 1976-1994 inclusiv, care au urmat și promovat cursul cu durata de un an în vederea echivalării studiilor cu cele de nivel postliceal cărora nu li s-au eliberat astfel de acte de studii.

Absolvenții pentru care există documente școlare (cataloage, registre matricole etc.), eliberarea actelor de studii prevăzute anterior se face, la cerere, fără examen, de unitățile de învățământ organizatoare ale examenului de absolvire a cursului cu durata de un an
în vederea echivalării studiilor cu cele de nivel postliceal.

Absolvenții pentru care nu există documente școlare (cataloage, registre matricole etc.) privind parcurgerea cursului de echivalare cu durata de un an trebuie să participe la un examen de reconstituire a situațiilor scolare. Aceștia vor susține probe scrise la toate disciplinele cuprinse în planul de învățământ pentru cursul de echivalare.

Asistenții medicali care au promovat examenul de finalizare a studiilor postliceale sanitare anterior anului 1996, primesc Diplomă de absolvire a școlii postliceale de specialitate, conform reglementărilor legale în vigoare în acea perioadă, iar cei care au promovat examenul de finalizare a studiilor postliceale sanitare în intervalul 1996-1999, urmează sa primească Certificat de absolvire a școlii postliceale.

Eliberarea diplomei/certificatului de absolvire a Școlii postliceale se face în baza următoarelor documente: a. cererea solicitantului; b. copia legalizată la notariat după certificatul de naștere; c. copia legalizată la notariat după certificatul de căsătorie (dacă este cazul schimbării numelui); d. copia legalizată la notariat a diplomei de bacalaureat a Liceului sanitar, promoțiile 1976-1994 inclusiv; e. copia legalizată la notariat a certificatului de calificare (atestat), obținut la absolvirea Liceului sanitar, din care să reiasă susținerea examenului de calificare; f. adeverință de salariat și vechime în profilul respectiv, la data înscrierii la cursul de echivalare sau copie după carnetul de muncă certificat de secretariatul unității de învățământ; g. copia adeverinței eliberată de unitatea de învățământ prin care se face dovada parcurgerii și finalizării cursului de echivalare.

Sursa: oamr.ro