BUCUREŞTI:. Protocol de colaborare între OAMGMAMR şi Ministerul Apărării Naţionale

BUCUREŞTI:. Protocol de colaborare între OAMGMAMR şi Ministerul Apărării Naţionale

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a încheiat, în data de 12 iulie 2016, un protocol de colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale, Statul Major al Forţelor Terestre. Scopul protocolului îl constituie reglementarea colaborării dintre cele două instituţii în vederea creditării cursului Tactical Combat Casuality Care/Combat medic de către Comisia Naţională de

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a încheiat, în data de 12 iulie 2016, un protocol de colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale, Statul Major al Forţelor Terestre.

Scopul protocolului îl constituie reglementarea colaborării dintre cele două instituţii în vederea creditării cursului Tactical Combat Casuality Care/Combat medic de către Comisia Naţională de Educaţie Profesională Continuă a OAMGMAMR şi derularea acestuia de către Statul Major al Forţelor Terestre. Modulul educaţional vizează actualizarea cunostinţelor şi abilităţilor profesionale deja acumulate, îmbunătăţirea celor existente şi însuşirea de noi cunoştinţe, care se adresează asistenţilor medicali din armată cu drept de liberă practică.

Modulul de pregătire Tactical Combat Casualty Care (TC3)/Combat Medic este organizat şi condus de către colegii din cadrul Secţiei Instruire Medicală şi Pregătire Psihologică pentru Luptă / CILFT împreună cu personal medical mediu (asistenţi medicali cu liberă practică) din cadrul Forţelor Terestre Române. Echipa de instruire este constituită din personalul propriu CILFT şi augumentat cu instructori din cadrul US Army / Albama National Guard. Caracterul de noutate al cursului derivă nu numai din multinaţionalitatea instructorilor, dar mai ales din nivelul de aplicabilitate al cursului în activităţile desfăşurate de cursanţi şi din diversitatea domeniilor de instruire: Tactical Under Fire, Tactical Field Care, Tactical Evacuation Care, MEDEVAC. Cursul este structurat pe două nivele: teoretic şi practic, finalitatea activităţii fiind marcată de un exerciţiu integrator de tip Field Training Exercise în care se vor combina cunoştinţele tactice şi medicale dobândite în decursul pregătirii.

Sursa: oamr.ro