BUCUREȘTI:. Propunerile OAMMR la pachetul de legi

Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România (OAMMR) a făcut propuneri la proiectele de legi incluse de Ministerul Sănătății în pachetul de legi afișat și pe site-ul instituției. Biroul Executiv a avut în vedere Legea Spitalelor și Legea Malpraxis-ului medical. Propuneri la Legea Spitalelor: – la articolul 18 proiectul de lege prevede organizarea la nivelul

Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România (OAMMR) a făcut propuneri la proiectele de legi incluse de Ministerul Sănătății în pachetul de legi afișat și pe site-ul instituției.

Biroul Executiv a avut în vedere Legea Spitalelor și Legea Malpraxis-ului medical.
Propuneri la Legea Spitalelor:

– la articolul 18 proiectul de lege prevede organizarea la nivelul spitalelor a unui consiliu medico-farmaceutic și a unui consiliu de etică, iar OAMMR propune și organizarea unui consiliu de îngrijire;
– una dintre prevederile articolului 24 precizează că elaborarea fișelor posturilor personalului angajat revine conducerii spitalului.
OAMMR propune ca aceste fișe să fie elaborate de Ministerul Sănătății împreună cu reprezentanții Colegiului Medicilor, ai Colegiului Farmaciștilor, ai Colegiului Medicilor Dentiști, și ai Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România, astfel încât să existe un format unitar la nivelul spitalelor din țară;
– tot în textul articolului 24, OAMMR a propus să fie menținută printre funcțiile la nivelul spitalului și funcția de asistent șef, care va putea fi ocupată numai de un asistent medical principal; de asemenea, OAMMR propune ca atribuție exclusivă a asistentului șef îndrumarea și realizarea activității de acordare a îngrijirilor de sănătate;
– la același articol, OAMMR a adăugat un alineat nou, care menționează că funcția de director de îngrijiri va putea fi ocupată numai de un asistent medical principal cu o vechime de cel puțin cinci ani.

Alte propuneri la Legea Spitalelor vizează includerea reprezentanților OAMMR în Comisia de Acreditare a Spitalelor și în Consiliile Consultative.

Propunerile la Legea Malpraxis-ului medical se referă la Consimțământul informat, Obligativitatea asigurării asistenței medicale și la Procedura concilierii cazurilor de malpraxis:

– la articolul 8 OAMMR a completat textul legii astfel încât și asistenții medicali/moașele au obligația de a obține consimțământul pacientului și, de asemenea, răspund atunci când nu îl obțin sau nu îl solicită;
– OAMMR a completat articolul 11 astfel încât, ca și medicii, nici asistenții medicali/moașele nu au obligația de a acorda îngrijiri de sănătate unei persoane decât dacă a acceptat-o în prealabil ca pacient.
Totuși, OAMMR propune ca asistentul medical/moașa să nu poată refuza acordarea îngrijirilor de sănătate pe criterii etnice, religioase și orientare sexuală și nici în situații de urgență, când lipsa îngrijirilor de sănătate poate pune în pericol în mod grav și ireversibil sănătatea sau viata pacientului;
– la articolul 12 OAMMR a adăugat că și asistenții medicali/moașele, ca și medicii, pot întrerupe relația cu pacientul în condiții date;
– la articolul 12 OAMMR a propus introducerea prevederii potrivit căreia, ca și în cazul acordării asistenței medicale, și acordarea îngrijirilor de sănătate trebuie să se realizeze prin aplicarea standardelor terapeutice stabilite prin ghiduri de practică în specialitatea respectivă, (conform Legii 307/2004) aprobate la nivel național;
– articolul 27 al proiectului de lege prevede că la nivelul Ministerului Sănătății se constituie o Comisie de monitorizare și competență profesională în cazurile de malpraxis, care are în componență reprezentanți ai Ministerului Sănătății, ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ai Colegiului Medicilor, ai Colegiului Farmaciștilor, ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

La următoarele articole se precizează că în această comisie se poate înscrie în calitate de expert orice medic (cu o vechime de minimum cinci ani), cu acordul Colegiului Medicilor, și că, de asemenea, Comisia poate fi sesizată de diverse persoane dar și de Colegiul Medicilor și Ministerul Sănătății.
OAMMR a completat articolele respective, astfel încât în Comisia de experți să aibă acces și asistenți medicali. De asemenea, a propus ca și Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România să aibă calitatea de a sesiza membrii Comisiei.

Sursa: oamr.ro