BUCUREŞTI:. Prima sesiune de instruire din cadrul programului de formare a formatorilor- București, decembrie 2013

În luna noiembrie 2013 a fost adoptată Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrarivă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (Regulamentul IMI). În vederea revalorizării calificării profesionale a asistenţilor medicali generalişti, pentru a îndeplini

În luna noiembrie 2013 a fost adoptată Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrarivă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (Regulamentul IMI).

În vederea revalorizării calificării profesionale a asistenţilor medicali generalişti, pentru a îndeplini toate cerinţele minime de formare stabilite în Directiva 2005/36/CE, Comisia ar trebui să evalueze, în timp util, regimul de recunoaşere aplicabil titlurilor de calificare de asistent medical generalist emise în România. Această evaluare ar trebui să se bazeze pe rezultatele unui program special de revalorizare, pe care România ar trebui să îl realizeze în conformitate cu actele cu putere de lege şi actele administrative interne şi pentru care ar trebui să coopereze cu alte state membre cât şi cu Comisia.

Lista competenţelor specifice formării de asistent medical generalist, cuprinse în Directiva 2013/55/UE:

(a) competenţa de a diagnostica în mod independent asistenţa medicală necesară, pe baza cunoştinţelor teoretice şi clinice existente, şi de a planifica, organiza şi pune în aplicare asistenţa medicală în tratarea pacienţilor, în vederea îmbunătăţirii practicii profesionale;

(b) competenţa de a colabora în mod eficient cu alţi actori din sectorul sanitar, inclusiv prin participarea la formarea practică a personalului sanitar, pe baza cunoştinţelor şi competenţelor dobândite;

(c) competenţa de a oferi persoanelor, familiilor şi grupurilor, informaţii care să le permită să aibă un stil de viaţă sănătos şi să se autoîngrijească, pe baza cunoştinţelor şi competenţelor dobândite;

(d) competenţa de iniţia în mod independent măsuri imediate pentru menţinerea în viaţă şi de a aplica măsuri în situaţii de criză sau de catastrofă;

(e) competenţa de a oferi în mod independent consiliere, indicaţii şi sprijin persoanelor care necesită îngrijire şi persoanelor apropiate;

(f) competenţa de a asigura în mod independent calitatea îngrijirii medicale şi evaluarea acesteia;

(g) competenţa de a asigura o comunicare profesională exhaustivă şi de a coopera cu membrii altor profesii din domeniul sănătăţii;

(h) competenţa de a analiza calitatea asistenţei acordate pentru a-şi îmbunătăţi practica profesională de asistent medical generalist.

În vederea punerii în aplicare a acestor prevederi, OAMGMAMR a încheiat un protocol cu Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor – CoNAS – pentru parcurgerea primei etape- „Program de formare a formatorilor de nivel postliceal – train the trainer – Calificarea asistent medical generalist”, program derulat în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale.

În cadrul programului se vor organiza 8 sesiuni de instruire a formatorilor din cadrul şcolilor postliceale sanitare de stat la care vor participa experţi străini din statele membre UE.

Sesiunile se vor desfăşura în următoarele oraşe: Bucureşti, Craiova, Focşani, Arad, Iaşi, Braşov, Cluj, Constanţa.

Prima sesiune de instruire s-a desfăşurat în Bucureşti, la Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni, în data de 19 decembrie 2013, la care au participat: un expert din Belgia, formatori din cadrul Şcolii Postliceale Sanitare Fundeni, reprezentanţi ai Şcolilor Sanitare Postliceale din judeţele Prahova, Argeş, cât şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale – CNERD, OAMGMAMR şi CoNAS.

În cadrul primei sesiuni de instruire au fost prezentate sistemele de formare a asistentului medical generalist din Belgia şi din România şi au avut loc discuţii pe tema sistemelor de formare din cele două ţări.

Concluziile sesiunii de instruire desfăşurată la Bucureşti subliniază importanţa metodelor didactice/strategiilor de predare, care ar trebui să stea la baza introducerii noilor competenţe in programul specific de revalorizare, cât şi în curriculum-ul de formare al asistentului medical generalist din România.

Sursa: oamr.ro