BUCUREȘTI:. POSTURI DEBLOCATE În SISTEMUL SANITAR – Comunicat de presă

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Str. Cristian Popișteanu, nr.1-3, sector 1, cod 010024, București Relații cu publicul: tel: (+4) 021 307 2524; Fax: 307 2675 București, 09-09-2010 Comunicat de presă Posturi deblocate in sistemul sanitar În urma analizei efectuate și a necesarului imediat, precum și a posibilității tehnice de organizare a examinărilor în acest an, Ministerul Sănătății va

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Str. Cristian Popișteanu, nr.1-3, sector 1, cod 010024, București
Relații cu publicul: tel: (+4) 021 307 2524; Fax: 307 2675
București, 09-09-2010

Comunicat de presă
Posturi deblocate in sistemul sanitar

În urma analizei efectuate și a necesarului imediat, precum și a posibilității tehnice de organizare a examinărilor în acest an, Ministerul Sănătății va scoate la concurs un număr de aproximativ 2322 de posturi.

Pe lângă acestea, autoritățile administrației publice locale vor mai avea posibilitatea de a scoate la concurs un număr de aproximativ 750 de posturi, la care se vor adăuga și posturile vacantate în cele 18 spitale descentralizate în 2008 la Primăria Capitalei.

Reamintim că, în conformitate cu legislația în vigoare, art 22, alin (1) din OUG 34/2009, ordonatorii principali de credite, în speță instituțiile administrației publice locale, pot aproba, în cazuri temeinic justificate, ocuparea unui procent de 15% din totalul posturilor ce s-au vacantat.

Ministerul Sănătății va debloca cu prioritate posturile pentru medici și asistenți medicali în specialitățile deficitare, ca de exemplu ATI, medicina de urgență, cea de laborator, radiologie, etc. și în spitalele din zonele unde există deficit important de personal medical.

Vor fi deblocate posturi și în unități sanitare din centrele universitare care mai au nevoie de specialiști pe anumite domenii cu lipsă acută de personal.

Lista unităților sanitare cu paturi, dar și numărul de posturi pe fiecare categorie de personal medical, precum și specialitățile pentru care se vor organiza concursuri/examinări în această toamnă va fi publicată pe site-ul ministerului, la adresa www.ms.ro, începând cu data de 20 septembrie a.c.

Ministerul Sănătății estimează că, începând din luna noiembrie a acestui an, unitățile sanitare cu paturi vor organiza concursurile/examinările pentru ocuparea posturilor.

www.ms.ro

OAMGMAMR-IASI
ADMINISTRATOR
PROFILE