BUCUREŞTI:. OAMMR va pregăti infirmiere

Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România va asigura pregătirea teoretică și practică a infirmierelor care se vor angaja în unități medicale. Ordinul ministrului sănătății pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale în unitățile sanitare publice din sectorul sanitar publicat în Monitorul Oficial al României numărul 73 din 26

Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România va asigura pregătirea teoretică și practică a infirmierelor care se vor angaja în unități medicale.

Ordinul ministrului sănătății pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale în unitățile sanitare publice din sectorul sanitar publicat în Monitorul Oficial al României numărul 73 din 26 ianuarie 2006 prevede că infirmierele trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a lucra în unități sanitare: școală generală; curs de infirmieră organizat de Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România; concurs pentru ocuparea postului; 6 luni vechime în activitate.

Comisia de Educație Medicală Continuă a Ordinului a elaborat deja Programul Național de Pregătire a Infirmierelor, care a fost aprobat de Consiliul Național al organizației.

Programul Național de Pregătire a Infirmierelor prevede că durata cursurilor va fi de 3 luni. Cursul va consta în 360 de ore de pregătire, din care 120 de ore de teorie și 240 de ore de practică iar participanții care acumulează mai mult de 20 de absențe vor fi excluși din Program. Cursanții vor fi distribuiți pe grupe de maxim 28 de persoane.

Fiecare sesiune de curs va avea mai multe module. După fiecare modul lectorii vor face evaluări parțiale prin lucrări scrise, iar evaluarea finală va fi făcută de o comisie constituită din lectorul cursului, doi reprezentanți ai OAMMR și asistentul șef de unitate (director de îngrijiri) și asistentul șef de secție.

Lectorii pentru orele de teorie vor fi asistenți medicali cu grad principal, acreditați de OAMMR.

Atestarea promovării cursului va fi făcută de OAMMR care va edita manuale pentru cursul de infirmiere.

Sursa: oamr.ro