BUCUREŞTI:. OAMMR va colabora la elaborarea standardelor de educație comune pentru asistenții medicali și moașele din Europa

OAMMR va colabora la elaborarea standardelor de educație comune pentru asistenții medicali și moașele din Europa. Asistenții medicali din Europa au nevoie de standarde de educație și Cod de etică și deontologie comun. Aceasta a fost concluzia celei de-a doua Conferințe organizate de Federația Europeană a organizațiilor cu rol de reglementare în profesia de asistent

OAMMR va colabora la elaborarea standardelor de educație comune pentru asistenții medicali și moașele din Europa.

Asistenții medicali din Europa au nevoie de standarde de educație și Cod de etică și deontologie comun. Aceasta a fost concluzia celei de-a doua Conferințe organizate de Federația Europeană a organizațiilor cu rol de reglementare în profesia de asistent medical și moașă (FEPI) ce a avut loc recent la Roma.

La conferință au fost invitați membrii FEPI – printre care se numără și Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România -, membri ai Parlamentului European, ai Comisiei Europene, ai CEPLIS (Comitetul european al profesiilor liberale) etc.

Discursurile, discuțiile, argumentele pro și contra au fost axate pe teme ca Directiva Consiliului Europei privind serviciile, din care îngrijirile de sănătate au fost excluse, Directiva referitoare la libera circulație a persoanei, Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale etc.

În cadrul întâlnirii au fost organizate patru sesiuni de workshop cu temele: reglementarea standardelor în educație, reglementarea standardelor de practică, reglementarea normelor etice de practică și reglementarea specializării în profesia de asistent medical. Membrii FEPI au prezentat situația din țările de proveniență referitoare la fiecare din cele patru probleme abordate.

OAMMR a fost înscris la primul workshop și a prezentat o analiză a situației actuale privind educația în profesia de asistent medical generalist și moașă în România. În aceeași echipă au fost și colegii din Italia și Spania, care au vorbit despre educația în nursing în țările pe care le-au reprezentat. La discuțiile finale concluzia a fost că România s-a încadrat foarte bine și foarte rapid în prevederile europene privind educația în acest domeniu.

Pentru fiecare din cele patru teme, praticipanții la Conferință au facut analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunități, riscuri).

În privința standardelor de educație, analiza a pornit de la definirea a ceea ce înseamnă standarde minime. Conceptul nu se referă la un număr redus de standarde, sau la lipsa de valoare a acestora, ci la faptul că standardele minime comune trebuie să asigure abilități și cunoștințe esențiale pentru practicarea acestei profesii. Avantajele unor standarde comune ar fi că toți asistenții din Europa și-ar însuși cunoștințe de același nivel calitativ dar, mai ales, ar genera apariția și însușirea unor noi aptitudini și chiar atitudini din partea profesioniștilor. Acordul de la Bologna și Directiva 77 pot fi repere pentru stabilirea unor noi standarde.

Participanții la workshop au fost de acord cu faptul că, în timp ce alte profesii avansează și țin pasul cu ceea ce se întâmplă în domenii diferite de cel medical, profesia de asistent medical nu este conectată la nevoile actuale ale societății. În acest context, este extrem de necesară modificarea Directivei sectoriale 77, referitoare la profesia de asistent medical generalist, deoarece nu mai corespunde cerințelor de îngrijire ale pacienților, nevoilor acestora și actualelor posibilități ale profesioniștilor. Actualizarea acestei Directive ar putea fi un pretext excelent pentru a convinge Parlamentul European și Comisia Europeană de necesitatea unor standarde comune în Europa în educația asistenților medicali.

De asemenea, ar fi extrem de necesară o reevaluare a cunoștințelor care se predau la ora actuală în școlile de asistenți medicali. Multe dintre discipline nu sunt necesare în profesie, altele nu sunt actualizate. Participanții au admis că ar fi necesar un sistem comun de acreditare și evaluare a instituțiilor de învățământ pentru asistenți medicali și un sistem de evaluare a activității acestora în unitățile medicale.

Standardele comune în educație ar trebui să înlăture dificultățile pe care le întâmpină în momentul de față asistenții medicali care doresc să lucreze în Uniunea Europeană. Această problemă a generat o altă discuție, legată de obligativitatea de a învăța limba țării în care acesta se angajează. Este obligația asistentului medical de a învăța limba țării respective, sau a angajatorului de a-i asigura cursuri și o perioadă de acomodare?

Stabilirea unor standarde de educație comune ridică suficiente semne de întrebare, dar punerea lor în practică este adevărata piatră de încercare. Cât de dispuse sunt guvernele Europei să investească în educația în domeniul îngrijirilor de sănătate, și în infrastructura necesară, cum și cine va face trainingul necesar profesorilor care vor preda în aceste instituții, care va fi punctul de plecare în aplicarea acestor standarde, în condițiile în care, în momentul de față sistemele de educație în țările Europei sunt extrem de diferite?

Cine poate spune cu certitudine că nevoile pacienților din toate statele Europei sunt similare, că asistenții medicali împărtășesc aceeași viziune a ceea ce înseamnă această profesie?

FEPI va trebui să caute răspunsuri și soluții pentru toate aceste întrebări.

Dincolo de dificultăți, standardele de educație comune nu sunt necesare doar pentru a îmbunătăți profesia de asistent medical ci, în primul rând, pentru a asigura un tratament egal și calitativ pacienților din toată Europa.

Sursa: oamr.ro