BUCUREȘTI:. O nouă sesiune de cursuri la Școala de Management Sanitar

OAMMR va credita și noua sesiune de cursuri de management spitalicesc pentru directorii de îngrijiri și asistenții șefi organizate de Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar (SNSPMS). Cursurile încep pe 29 ianuarie 2007 și durează de 5 săptămâni (patru de curs și ultima pentru examen). Modulele cursului sunt: Managementul organizării și finanțării spitalului;

OAMMR va credita și noua sesiune de cursuri de management spitalicesc pentru directorii de îngrijiri și asistenții șefi organizate de Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar (SNSPMS).

Cursurile încep pe 29 ianuarie 2007 și durează de 5 săptămâni (patru de curs și ultima pentru examen). Modulele cursului sunt: Managementul organizării și finanțării spitalului; Managementul resurselor umane; Managementul calității îngrijirilor spitalicești; Legislație sanitară și comunicare.

Înscrierea la curs se poate face direct la secretariatul didactic al SNSPMS sau prin poștă și va consta din depunerea sau trimiterea, după caz, a următoarelor documente:

1. formular de înscriere (disponibil la secretariatul SNSPMS și pe site-ul www.snspms.ro);
2. copie după actul de identitate;
3. copie după adeverință de grad principal (copie și original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMS sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poștă);
4. copie după diploma ultimei școli absolvite (copie și original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMS sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poștă);
5. copie după actul doveditor al schimbării numelui dacă este cazul;
6. dovada plății contravalorii cursului (685 lei), conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMS, CIF: 18694843 și cont: RO71TREZ7025025XXX007171, Trezoreria Statului Sector 2 București.

Informații suplimentare se pot obține la sediul SNSPMS, secretariatul didactic – persoană de contact d-na Mădălina Trifu, telefon 0728-778.297; 021-252.35.51.

Organizarea cursului se va face în București, urmând ca pentru centrele zonale cursul să fie organizat numai dacă numărul de opțiuni ale cursanților acoperă cel puțin o serie. Posibilele centre zonale sunt menționate pe formularul de înscriere, ele fiind stabilite după finalizarea înscrierilor.

Listele participanților, centrele zonale în care se va desfășura cursul, locul, data și ora prezentării la curs vor fi comunicate pe www.snspms.ro și www.drg.ro.

La curs pot participa asistenți medicali/moașe cu studii postliceale și examen de grad principal iar înscrierea se poate face direct la secretariatul didactic al SNSPMS sau prin poștă. Mai multe detalii sunt precizate și pe site-ul SNSPMS, www.snspms.ro.

Colaborarea dintre OAMMR și Școala de Management a început de anul trecut, când Ordinul a creditat cu 30 de credite participarea asistenților șefi și a directorilor de îngrijiri la cursurile de management organizate de SNSPMS. În această lună aproximativ 300 de membri ai OAMMR au finalizat acest curs și au susținut examenul de absolvire în București, Iași, Cluj și Timișoara.

Sursa: oamr.ro