BUCUREŞTI:. Normele pentru acreditarea furnizorilor de Educaţie Medicală Continuă

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a publicat Normele pentru acreditarea furnizorilor de Educaţie Medicală Continuă (EMC). Potrivit documentului, furnizorii de EMC sunt: instituţii/unităţi de învăţământ medical, organizaţii neguvernamentale, formatori persoane fizice, alte entităţi juridice care potrivit statutului/actului constitutiv au ca obiect de activitate formarea continuă şi dezvoltarea profesională a personalului

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a publicat Normele pentru acreditarea furnizorilor de Educaţie Medicală Continuă (EMC).

Potrivit documentului, furnizorii de EMC sunt: instituţii/unităţi de învăţământ medical, organizaţii neguvernamentale, formatori persoane fizice, alte entităţi juridice care potrivit statutului/actului constitutiv au ca obiect de activitate formarea continuă şi dezvoltarea profesională a personalului medical.

Persoanele fizice (lectori/formatori) şi persoanele juridice care solicită acreditarea trebuie să nu fi avut sau să aibă în derulare litigii cu OAMGMAMR, sancţiuni disciplinare, atitudini/acţiuni care să aducă atingere profesiilor de asistent medical generalist, moaşă si asistent medical. Firmele producătoare de medicamente şi materiale sanitare nu pot fi furnizori de educaţie medicală continuă.

Furnizorii de EMC se acreditează de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România prin Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii. Sunt exceptate de la procesul acreditării ca furnizori de EMC instituţiile de învăţământ superior şi preuniversitar medical acreditate/autorizate.

Cererile de acreditare se vor soluţiona în termen de maxim 60 de zile de la data depunerii acestora la CNEMC, iar rezultatul se va comunica în scris, în termen de 7 zile, solicitanţilor.

În cazul dosarelor incomplete solicitantul acreditării va fi notificat, având la dispoziţie 15 zile să completeze dosarul. În caz contrar, dosarul va fi respins.

Acreditarea furnizorilor de formare este valabilă 12 luni de la data acordării.

Descarcă documentele ataşate:
Normele de acreditare a furnizorilor de Educaţie Medicală Continuă
Anexa 1 Cerere de acreditare persoana fizică
Anexa 2 Cerere de acreditare persoană juridică
Anexa 3 Cerere de reacreditare persoană fizică
Anexa 4 Cerere de reacreditare persoană juridică
Anexa 5 Fişa de evaluare a formatorului
Anexa 6 Registrul Naţional persoane juridice
Anexa 7 Registrul Naţional persoane fizice