BUCUREȘTI:. Norme clare pentru obținerea specializărilor

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România intenționează să propună Ministerului Sănătății ca programele de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare pregătirii de bază să aibă avizul organizației. Pregătirea ar urma să se desfășoare doar în centre universitare, sub egida Școlii Naționale de Sănătate publică, management și perfecționare în domeniul sanitar,

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România intenționează să propună Ministerului Sănătății ca programele de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare pregătirii de bază să aibă avizul organizației.

Pregătirea ar urma să se desfășoare doar în centre universitare, sub egida Școlii Naționale de Sănătate publică, management și perfecționare în domeniul sanitar, examenul va cuprinde trei probe, iar angajatorul va plăti taxa de examen a participanților.

Acestea sunt o parte dintre prevederile cuprinse în Proiectul Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază pentru asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, elaborat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR).

La ora actuală, pregătirea pentru specializări în domenii complementare este stipulată de Ordinul MS 1303/2008, dar documentul menționat nu conține și metodologia care să detalieze exact modul de desfășurare a programelor sau modalitatea de examinare. În baza art.40, alin.2, lit.a) din OUG 144/2008 Ordinul va solicita Ministerului Sănătății să examineze Proiectul, să îl supună dezbaterii publice și, în final, să îl aprobe, astfel încât acesta să intre în vigoare din 2010.

Programele de pregătire îi vizează pe asistenții medicali generaliști și de pediatrie care lucrează în prezent în alte domenii de activitate complementare, precum radiologie, imagistică medicală, laborator, nutriție și dietetică, balneo fizioterapie și igienă și sănătate publică.

Proiectul elaborat de Ordin prevede că asistenții medicali generaliști și de pediatrie care sunt în această situație trebuie să se înscrie în programele de specializare în termen de șase luni, iar unitățile medicale au obligația de asigure participarea acestora la programele de pregătire și să achite taxa de participare la examenul final. De asemenea, angajatorii vor avea obligația de a transmite Școlii Naționale de sănătate publică, până în luna august a fiecărui an, listele cuprinzând numele solicitanților programelor de specializare.

Ordinul propune ca programele de specializare să fie creditate de OAMGMAMR, curricumul de pregătire să fie elaborat de Comisia de specialitate a Ministerului Sănătății și de Școala Națională de sănătate publică și, de asemenea, să fie avizat de OAMGMAMR.
Examenul de absolvire a cursurilor va cuprinde trei probe, iar tematica și bibliografia vor fi stabilite de responsabilul național, vor fi avizate de Ministerul Sănătății și făcute publice cu cel puțin 60 de zile înainte de data examenului. De asemenea, Ordinul ar trebui să aibă un reprezentant în Comisia Națională de examen, respectiv președintele filialei județene a Ordinului, în comisiile locale.

Proiectul va fi discutat în Consiliul Național al Ordinului, iar ulterior va fi înaintat Ministerului Sănătății.

Sursa: www.oamr.ro

OAMGMAMR-IASI
ADMINISTRATOR
PROFILE