BUCUREŞTI:. Noi prevederi privind creditele EMC

Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România a modificat o parte a prevederilor Programului Național de Educație Medicală Continuă. Modificările vizează numărul de credite pe care trebuie să îl obțină asistenții medicali/moașele care nu au profesat un an calendaristic întreg, numărul de credite alocat publicațiilor și specifică cine poate fi furnizor de

Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România a modificat o parte a prevederilor Programului Național de Educație Medicală Continuă.

Modificările vizează numărul de credite pe care trebuie să îl obțină asistenții medicali/moașele care nu au profesat un an calendaristic întreg, numărul de credite alocat publicațiilor și specifică cine poate fi furnizor de educație medicală continuă.

Membrii Consiliului Național au clarificat în primul rând situația asistenților medicali/moașelor care, din diverse motive, nu și-au exercitat profesia pe parcursul unui an calendaristic. Au fost luate în cosiderare situațiile în care un asistent medical/moașă angajat în ultimele două luni ale unui an de exemplu, este obligat să obțină același număr de credite ca și un coleg ce a lucrat tot anul. Pentru a preveni situațiile de acest gen, Consiliul Național a decis că asistenții medicali și moașele care nu își exercită profesia într-un an calendaristic pe o perioadă mai mare de șase luni nu sunt obligați să obțină credite pentru anul respectiv. Prevederea îi privește în special pe asistenții medicali/moașele care au fost o perioadă în concediu de îngrijire a copilului, în concedii de maternitate, pe asistenții medicali și moașele debutanți care nu au intrat în activitate de la începutul unui an calendaristic etc.

O altă decizie a Consiliului Național al OAMMR a fost ca Filialele Județene ale Ordinului să facă anual evaluarea numărului de credite obținut de fiecare asistent medical/moașă. Prima evaluare a numărului de credite va avea loc la sfârșitul acestui an.

A fost modificată și modalitatea de evaluare a lucrărilor științifice realizate de asistenți medicali/moașe. Astfel, chiar dacă sunt prezentate la mai multe manifestări profesional științifice și eventual sunt și publicate în reviste de specialitate lucrările vor fi creditate o singură dată.

Cei peste 90 de membri ai Consiliului au aprobat și prevederea confom căreia membrii Ordinului vor fi obligați să participe anual la un curs de specialitate, pe lângă cele de Prevenire a infecțiilor nosocomiale și de Resuscitare cardio-respiratorie.

În ședința Consiliului Național din 10 martie membrii Consiliului a fost stabilit cine poate fi furnizor de educație medicală continuă: universitățile sau facultățile de medicină și farmacie acreditate; instituții cu rol de învățământ; societățile medicale profesionale; clinci universitare, spitale; Filialele județene/mun. București ale OAMMR; alți furnizori de EMC acreditați de OAMMR; foruri naționale de specialitate; asociații naționale de specialitate; ONG-uri care au în statut un astfel de rol.

Lista furnizorilor de Educație Medicală Continuă acreditați de OAMMR va putea fi consultată pe site-ul organizației, la adresa www.oamr-iasi.ro.