BUCUREȘTI:. Modificări la Programul EMC

Numărul maxim de ore de educație continuă pe zi, condițiile reportării creditelor, creditele alocate autorilor de lucrări și alte prevederi ale Programului Național de Educație Medicală Continuă au fost modificate de Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), la prima ședință din 2009. Consilierii naționali ai OAMGMAMR au

Numărul maxim de ore de educație continuă pe zi, condițiile reportării creditelor, creditele alocate autorilor de lucrări și alte prevederi ale Programului Național de Educație Medicală Continuă au fost modificate de Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), la prima ședință din 2009.

Consilierii naționali ai OAMGMAMR au adoptat un nou Program de educație continuă, adaptat noii Ordonanțe de Urgență 144/2008 privind exercitarea celor trei profesii și organizarea Ordinului. Modificările aduse vechiului Program sunt în concordanță și cu cerințele exprimate de membrii organizației privind plierea manifestărilor EMC pe nevoile fiecărei specialități și cu prevederile în vigoare privind educația continuă.

În ceea de privește creditele alocate formelor de educație continuă, articolele publicate în revista Ordinului nu mai primesc 10, ci 5 credite, pentru obținerea unei specializări și a masteratului se acordă 30, respectiv 40 de credite, în loc de 40 și 50, iar doctoratul va fi luat în calcul cu 50 de credite, în loc de 70. Autorii lucrărilor prezentate la manifestări științifice vor primi un număr de credite înmulțit cu 1,5, față de participantul simplu, comparativ cu 0,5 cum prevedea vechiul Program, iar coautorii un număr de credite înmulțit cu 1,25, față de 0,25.

Numărul maxim de ore de educație continuă a scăzut de la maximum 8 la maximum 6 ore pe zi, iar cursurile care depășesc durata de 2 zile, echivalentul a 12 credite, vor primi maximum 15 credite. A fost modificat și numărul de credite acumulate din abonamente care va fi luat în calcul la totalizarea creditelor anuale. Astfel, acest punctaj a scăzut de la 17 credite anual, la 14.

Pentru ca membrii Ordinului să își poată face o planificare proprie privind participarea la forme de educație continuă, noul Program prevede ca filialele să elaboreze orarul cursurilor/manifestărilor științifice pentru o perioadă de cel puțin trei luni în avans, iar acesta va fi afișat pe site-urile filialelor și pe cel național.

Și capitolul referitor la evaluarea participării asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali la educație continuă a suferit modificări. Astfel, fiecare membru al Ordinului va trebui să acumuleze minimum 15 credite anual prin participarea la cursuri din totalul de 30 credite anuale, prin urmare nu se vor putea reporta de la un an la altul mai mult de 15 credite.

Evaluarea numărului total de credite se face anual. Ca și în vechiul Program, obligativitatea acumulării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei, de această obligație fiind exceptați membrii Ordinului care au profesat pe o perioadă mai mică de șase luni în anul calendaristic respectiv.

În privința cursurilor obligatorii, Programul prevede ca obligatorie o dată la trei ani, și nu anual, participarea la un curs de resuscitare cardio-respiratorie și, de asemenea, participarea la cursurile obligatorii stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătății. A rămas în vigoare obligativitatea participării membrilor Ordinului la cel puțin un curs pe an în specialitatea în care lucrează, dar Programul a fost completat și cu prevederea conform căreia președinții de filiale vor facilita organizarea a minimum un curs anual pentru fiecare specialitate.

Nu se mai creditează cursurile on-line.

(www.oamr.ro)

OAMGMAMR-IASI
ADMINISTRATOR
PROFILE