BUCUREȘTI:. MSP sistează eliberarea certificatelor și adeverințelor necesare recunoașterii, în statele UE, a titlurilor de calificare în profesiile de asistent medical generalist și moașă

Ministerul Sănătății Publice informează că, până la data de 01.05.2007, sistează eliberarea certificatelor și adeverințelor necesare recunoașterii în celelalte state membre UE, a titlurilor de calificare dobândite în România în profesiile de asistent medical generalist și moașă. 1. Precizăm că pentru a fi luate în discuție solicitările de eliberare de certificate/adeverințe, după caz, dosarele trebuie

Ministerul Sănătății Publice informează că, până la data de 01.05.2007, sistează eliberarea certificatelor și adeverințelor necesare recunoașterii în celelalte state membre UE, a titlurilor de calificare dobândite în România în profesiile de asistent medical generalist și moașă.

1. Precizăm că pentru a fi luate în discuție solicitările de eliberare de certificate/adeverințe, după caz, dosarele trebuie să conțină cerere și copii legalizate ale următoarele documente:

– documentul de studii
– foaie matricolă
– plan de învățământ/adeverință de școlarizare
– act de identitate
– documente de schimbare a numelui acolo unde este cazul
– carte de muncă/adeverință, după caz, din care să reiasă activitatea desfășurată în profesia de asistent medical.

2. În această perioadă solicitanții care au depus dosarele până la data prezentului anunț le vor completa, după caz, cu:

– plan de învățământ/adeverință de școlarizare
– carte de muncă/adeverință, după caz, din care să reiasă activitatea desfășurată în profesia de asistent medical.

În această perioadă Ministerul Sănătății Publice va întreprinde demersuri la instituțiile competente pentru clarificarea unor aspecte referitoare la eliberarea certificatelor de conformitate sau adeverințe, după caz, funcție de îndeplinirea cerințelor minime de formare prevăzute de directivă.

Pentru informații suplimentare sunați la tel: 3072611; 3072612, 3072613
Direcția Generală de Organizare, Resurse umane, Dezvoltare Profesională și Salarizare.

Sursa: ms.ro