BUCUREŞTI:. Întâlnirea Biroului executiv FEPI

În data de 14 martie a.c., Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va fi gazda primei întâlniri din acest an, a Biroului executiv al Federaţiei Europene a organismelor de reglementare şi a autorităţilor competente pentru profesia de asistent medical- FEPI. La întâlnire vor participa membrii Biroului executiv FEPI, din care fac

În data de 14 martie a.c., Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va fi gazda primei întâlniri din acest an, a Biroului executiv al Federaţiei Europene a organismelor de reglementare şi a autorităţilor competente pentru profesia de asistent medical- FEPI.

La întâlnire vor participa membrii Biroului executiv FEPI, din care fac parte reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale din Croaţia, Italia, Franţa, Grecia şi Romania. Organizaţia noastră va fi reprezentată de către Mircea Timofte, vicepreşedinte FEPI.

În cadrul întâlnirii de la Bucureşti, va fi prezentat raportul privind progresul FEPI din ultimul an şi paşii strategici necesari pentru dezvoltarea FEPI în 2014. De asemenea, în cadrul acestei întâlniri vor fi analizate evoluţiile în urma adoptării finale a Directivei privind calificările profesionale 2013/55/UE, cât şi solicitarea Comisiei Europene, care invită organizaţiile şi asociaţiile profesionale reprezentative să-şi exprime sugestiile în privinţa Cardului Profesional European.

Fondat în 2004, FEPI reprezintă Federaţia Europeană a organismelor de reglementare şi a autorităţilor competente pentru profesia de asistent medical, iar obiectivul principal al acestei entităţi este protejarea cetăţenilor europeni, prin asigurarea excelenţei în competenţele şi practica îngrijirii medicale, standardele profesionale, educaţia şi formarea continuă, codurile de conduită.

Domeniile de expertiză şi activitate ale FEPI sunt orientate spre dezvoltarea politicilor la nivel European, cu accent pe siguranţa pacientului şi protecţia în cadrul pieţei interne şi dincolo de ea (acţiuni de susţinere şi poziţii politice), participare şi poziţionare în raport cu legislaţia europeană în domeniu (directivele şi regulamentele CE), colectarea de date şi diseminarea aspectelor referitoare la înscriere, dreptul de practică, codurile de conduită la nivel European (stabilire a bazei de date Europene a organizaţiilor de reglementare a profesiei de asistent medical, susţinerea practicii de autoreglementare a profesiei în ţările Europene în care acest domeniu are nevoie de dezvoltare (transferul bunelor practici de reglementare) precum şi promovarea educaţiei şi formării continue a asistenţilor medicali, în concordanţă cu politicile europene de educaţie continuă.

La nivelul Comunităţii Europene FEPI a construit o reţea vastă cu Instituţiile şi organismele Uniunii, menţinând un contact strâns cu Directoratul General pentru Sănătate, Cercetare, Competiţie, Piaţă Internă şi Servicii al Comisiei Europeane, cu numeroşi membri ai PE, care prezintă un interes deosebit pentru profesia de asistent medical, fiind deasemenea consultat regulat în probleme legate de profesiile liberale, în cea mai mare parte datorită apartenenţei la Consiliul European al Profesiilor Liberale (CEPLIS).

Astăzi, mulţumită acestei reţele şi a acţiunilor sale eficiente, FEPI poate afirma cu mândrie că a avut un impact considerabil asupra elaborării documentelor importante pentru profesia de asistent medical, precum şi în dezbaterea legislaţiei Europene relevante, la nivelul Parlamentului European şi al Comisiei Europene.

Sursa: oamr.ro