BUCUREŞTI:. Informaţii privind programul de revalorizare

BUCUREŞTI:. Informaţii privind programul de revalorizare

Informaţii privind programul de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar. Programul de revalorizare va fi pus în aplicare de către şcolile postliceale publice de profil şi de instituţiile de învăţământ superior acreditate, în conformitate cu normele legale naţionale privind accesul la

Informaţii privind programul de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar.

Programul de revalorizare va fi pus în aplicare de către şcolile postliceale publice de profil şi de instituţiile de învăţământ superior acreditate, în conformitate cu normele legale naţionale privind accesul la studii, efectuarea şi finalizarea acestora.

Programul de revalorizare elaborat la nivel naţional a fost aprobat prin Ordinul comun al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Ministrului Sănătăţii nr. 4.317/943/2014 şi are avizul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 624 din 26 august 2014).

De asemenea, prin Ordinul nr. 5114/2014 a fost aprobată Metodologia de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar (publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2015), pe care o punem la dispoziţia persoanelor interesate.

Programul special de revalorizare se desfăşoară în următoarele şcoli postliceale sanitare publice:

Şcoala Postliceală Sanitară „Fundeni” din Bucureşti;
Şcoala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica Vodă” din Iaşi;
Liceul „Charles Laugier” din Craiova;
Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa” din Braşov;
Şcoala Postliceală Sanitară din Alba Iulia;
Şcoala Postliceală Sanitară din Arad;
Liceul Teoretic „George Emil Palade” din Constanţa;
Colegiul Naţional „Ana Aslan” din Brăila;
Liceul „Victor Babeş” din Cluj-Napoca;
Şcoala Postliceală „Hippocrate” din Focşani;
Liceul Tehnologic Penticostal „Betel” din Oradea;
Şcoala Postliceală din Zalău;
Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare;
Colegiul Tehnic „Iancu de Hunedoara” din Hunedoara.

În vederea transpunerii obligatorii a prevederilor Directivei 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne („Regulamentul IMI”), România a pus în aplicare programul de revalorizare a formării de asistent medical generalist dobândită la nivelul învăţământului postliceal, anterior datei aderării la Uniunea Europeană.

În termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a noii Directive, Comisia Europeană va redacta un raport cu privire la rezultatele programului, în scopul modificării şi completării clauzelor privind recunoaşterea diferitelor categorii de diplome care atestă diferitele tipuri de formare, ce fac obiectul programului de revalorizare. Comisia Europeană va redacta raportul în cauză cu sprijinul experţilor din Statele Membre.

Astfel, absolvenţii cursurilor de revalorizare vor beneficia de avantajele participării la cursuri şi de certificatul de revalorizare a competenţelor profesionale după elaborarea de către Comisia Europeană, a raportului cu privire la rezultatele programului de revalorizare pus în aplicare de România şi modificarea dispoziţiilor actuale din Directiva 2013/55/UE privind recunoaşterea calificărilor obţinute în România.

Aşa cum prevede articolul 60 al Directivei privind recunoaşterea calificărilor profesionale, pâna la 18 ianuarie 2019 şi ulterior din cinci în cinci ani, Comisia publică un raport privind punerea în aplicare a directivei.

Primul astfel de raport se concentrează, în special, asupra elementelor noi introduse în această directivă şi analizează, printre altele, rezultatele programului special de revalorizare stipulat de actele cu putere de lege şi actele administrative româneşti pentru deţinatorii titlurilor de calificare menţionate la articolul 33a, precum şi pentru deţinătorii de titluri de calificare de nivel post-secundar, în vederea evaluării necesităţii de a revizui dispoziţiile actuale care reglementează regimul drepturilor dobândite aplicabil titlurilor de calificare româneşti de asistent medical generalist.
Beneficiile participării la cursurile organizate în cadrul programului de revalorizare:

Facilitarea recunoaşterii automate în toate statele membre ale UE

Evitarea susţinerii măsurilor compensatorii (stagii de adaptare, teste de aptitudini, cursuri teoretice sau alte examene) şi, implicit

Reducerea costurilor de recunoaştere a calificării, pe teritoriul altui Stat Membru UE

Accesul la toate activităţile specifice profesiei de asistent medical generalist şi exercitarea acestora pe teritoriul UE

Participarea la cursuri organizate în instituţii de învăţământ acreditate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în colaborare cu OAMGMAMR

Parcurgerea unei curricule de studiu la standarde europene

Creşterea prestigiului professional

Documente atasate:
Ordinul MS 5114 / 2014
Ordinul MS 4317 / 2014

Sursa: oamr.ro
Foto: Radio Constanţa