BUCUREȘTI:. Examenul de grad principal 2009

Asistenții medicali și moașele susțin examenul de grad principal, în acest an, în luna octombrie. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Sănătății, examenul are loc în zilele de 22 și 23 octombrie 2009. Pe 22 octombrie, specialitățile asistent medical generalist, pediatrie, ocrotire vor susține examenul de grad principal în specialitatea asistent medical generalist. A doua zi

Asistenții medicali și moașele susțin examenul de grad principal, în acest an, în luna octombrie.

Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Sănătății, examenul are loc în zilele de 22 și 23 octombrie 2009. Pe 22 octombrie, specialitățile asistent medical generalist, pediatrie, ocrotire vor susține examenul de grad principal în specialitatea asistent medical generalist. A doua zi sunt programați la examen asistenții medicali din specialitățile obstetrică-ginecologie/moașă, nutriție-dietetică, medico-social, igienă și sănătate publică, balneofizioterapie, farmacie, radiologie-imagistică medicală, laborator, tehnică dentară, asistent igienist de cabinet stomatologic, asistent medical stomatologie.

Asistenții care doresc să participe la examen trebuie să fie absolvenți ai Școlii Postliceale Sanitare, ai Liceului Sanitar, ai Liceului Sanitar și care au promovat examenul de echivalare, ai instituțiilor de învățământ superior medical, absolvenți de învățământ superior. La examen se pot înscrie asistenți/moașe cu o vechime de 5 ani, la data de 31 decembrie 2009. La calculul vechimii în specialitate nu se ia în considerare perioada de concediu pentru îngrijirea copilului până la 2 ani.

Înscrierea candidaților se face în perioada 23 septembrie – 2 octombrie 2009, până la ora 16.00, la sediile Direcțiilor de Sănătate Publică, la Compartimentul de resurse umane, normare, organizare, salarizare (RUNOS).

Taxa de participare la examen este de 120 lei. Suma se restituie candidaților numai în cazul în care aceștia își anunță retragerea din examen cu cel puțin 5 zile înaintea desfășurării examenului.

Examenul de grad principal durează două ore și constă într-un test grilă cu 100 de întrebări. Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns; 40% din întrebări să aibă un singur răspuns corect iar 60% din întrebări două răspunsuri corecte. Corectarea lucrărilor va fi efectuată la sfârșitul probei. Corectura grilelor se face pe loc, în sala de concurs, în prezența autorului și a încă 2 candidați din sala respectivă, care semnează pe grilă.
Contestațiile se depun, personal, în scris, în termen de 24 de ore de la data comunicării rezultatelor examenului. Contestațiile se soluționează de către comisiile județene/a municipiului București, în prezența candidaților, în termen de 48 de ore de la data depunerii.

Sunt declarați promovați candidații care obțin minimum 70 de puncte.

Rezultatele finale se vor afișa la sediul Direcțiilor de Sănătate Publică pe data de 30 octombrie 2009 și pe site-ul www.perfmed.ro pe data de 2 noiembrie 2009. Până la data de 1 februarie 2010, Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București (CNPDSB) va preda Direcțiilor de Sanătate Publică adeverințele de grad principal pentru candidațiii declarați admiși.

Asistenții medicali ieșeni interesați pot studia tematica de examinare pe pagina de internet a OAMMR Iași: www.oamr-iasi.ro, secțiunea „Concursuri medicale”. Tot acolo se găsește, detaliat, Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal, sesiunea octombrie 2009.

Marius Asăndulesei,
Compartimentul publicații, comunicare, imagine și relații cu mass-media
OAMGMAMR Iași

OAMGMAMR-IASI
ADMINISTRATOR
PROFILE