BUCUREŞTI:. Condiții suplimentare pentru furnizorii de EMC

BUCUREŞTI:. Condiții suplimentare pentru furnizorii de EMC

Furnizorii de Educaţie Medicală Continuă trebuie să îndeplinească noi condiţii pentru acreditare. Așa a decis Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în ședinţa din 10 aprilie 2018, în Capitală. Dosarul furnizorilor de educaţie medicală continuă – persoane juridice – va conţine, în plus, „dovada că firma/instituţia/organizaţia are experienţă

Furnizorii de Educaţie Medicală Continuă trebuie să îndeplinească noi condiţii pentru acreditare.

Așa a decis Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în ședinţa din 10 aprilie 2018, în Capitală.

Dosarul furnizorilor de educaţie medicală continuă – persoane juridice – va conţine, în plus, „dovada că firma/instituţia/organizaţia are experienţă de minim trei ani în organizarea și derularea, cu regularitate, de cursuri adresate asistenţilor medicali/moașelor”.

Potrivit Normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, celelalte acte solicitate pentru acreditare sunt:
a) cerere tip de acreditare/reacreditare prezentată în Anexa 1;
b) dovada de absolvire curs formator, cu excepţia cadrelor didactice (grad didactic/modul de pregătire psiho-pedagogică) și universitare;
c) copie Certificat de membru, avizat pe anul în curs (pentru formatorii membri ai OAMGMAMR);
d) adeverinţa de vechime din care să reiasă vechimea de minim 5 ani în profesie și specialitatea cursului (pentru formatorii membri ai OAMGMAMR);
e) Curriculum Vitae (CV);
f) copii conform cu originalul ale actelor de studii de specialitate și anexele acestora, ale diplomelor de absolvire a unor programe formative, stagii, cursuri de specializare și alte forme de perfecţionare în specialitatea/subiectul cursului;
g) copie de pe actele care atestă schimbarea numelui;
h) programa unuia dintre cursurile EMC propuse;
i) copii ale Codului de Identificare Fiscală (CIF) și certificate de atestare fiscală, pentru persoanele care aplică în nume propriu (PFA).

Foto: medicalfuturist.com

Urmareste-ne pe Facebook