BUCUREȘTI:. Comunicat de presă: Nou mecanism clawback

Ministerul Sănătății a modificat conceptul mecanismului de clawback astfel încât acesta să fie funcțional și să producă efecte. Noile măsuri se vor aplica începând cu 1 octombrie 2011. La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat astăzi Ordonanța de urgență pentru stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății. Documentul a fost elaborat

Ministerul Sănătății a modificat conceptul mecanismului de clawback astfel încât acesta să fie funcțional și să producă efecte. Noile măsuri se vor aplica începând cu 1 octombrie 2011.

La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat astăzi Ordonanța de urgență pentru stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății. Documentul a fost elaborat în colaborare cu reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice.

„De la început vreau să subliniez că mecanismul de clawback nu înseamnă o nouă taxă. Și până în prezent a existat obligativitatea achitării de către firmele de medicamente a unei contribuții care funcționa pe principiul unei taxe aplicate la volumul de vânzări pentru toate medicamentele. Sistemul s-a dovedit însă a fi nefuncțional, nu și-a atins obiectivul declarat, iar anul acesta au fost colectate doar aproximativ 5% din suma previzionată. Ca urmare a existat această necesitate de a modifica mecanismul financiar”, a declarat ministrul Sănătății, RITLI Ladislau.

Conform actului normativ, deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelorsau reprezentanții legali ai acestora vor avea obligația de a plăti o contribuție trimestrială care se calculează prin aplicarea unui procent asupra valorii consumului de medicamente, suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății. Contribuția trimestrială se va calcula și aplica pentru acele volume de vânzări care depășesc media trimestrială a sumelor aprobate prin buget pentru medicamentele incluse în programele naționale de sănătate, precum și pentru cele folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripție medicală prin farmaciile cu circuit deschis, tratament spitalicesc și pentru centrele de dializă

Plata se va face în funcție de cota de piață a fiecărui deținător de autorizație de punere pe piață.
Casa Națională de Asigurări de Sănătate va calcula și va comunica valoarea procentului pe care fiecare deținător de autorizație de punere pe piață o va plăti, în funcție de o formulă matematică stabilită.

Astfel, de exemplu dacă într-un trimestru, statul alocă pentru consumul de medicamente un buget de 100 milioane de lei, iar consumul real în acel trimestru este de 150 milioane de lei, valoarea procentului pe care o societate va avea obligația de a o achita către stat este de 33% din volumul de vânzări.

„Mecanismul pe care îl propunem în prezent are mai mult efect reglator, controlează depășirea bugetelor. De exemplu, în ultimul an, în domeniul oncologic, creșterea consumului de medicamente oncologice este de 20%, în timp ce morbiditatea a crescut cu 8%. Noile măsuri nu vor afecta direct bolnavul, acesta nu va avea de plătit mai mult pentru medicamente”, a mai spus ministrul RITLI.

Sumele încasate din această contribuție vor fi venituri la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și vor fi folosite pentru asigurarea medicamentelor incluse în programele naționale de sănătate, pentru medicamentele cu sau fără contribuție personală și pentru servicii medicale.

Pentru neachitarea la termenul prevăzut a contribuției, se vor percepe dobânzi și penalități, conform Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

Mai mult, pentru persoanele juridice care nu își îndeplinesc obligațiile de plată a contribuției în termen de 180 de zile de la data scadenței, sancțiunea poate ajunge până la excluderea de pe listele de medicamente compensate și gratuite a medicamentelor la care dețin autorizație de punere pe piață.

(www.ms.ro)

OAMGMAMR-IASI
ADMINISTRATOR
PROFILE