BUCUREȘTI:. Certificate si adeverințe eliberate de MS necesare pentru a lucra în UE

Asistenții medicali și moașele care doresc să lucreze legal în străinătate pot să solicite Ministerului Sănătății Publice eliberarea certificatului sau a adeverinței necesare recunoașterii în statele Uniunii Europene a titlurilor de calificare dobândite în România. Potrivit site-ului Ministerului Sănătății aceste documente se eliberează numai pentru titularii care întrunesc condițiile de cetățenie, afiliațiune, conviețuire și rezidență

Asistenții medicali și moașele care doresc să lucreze legal în străinătate pot să solicite Ministerului Sănătății Publice eliberarea certificatului sau a adeverinței necesare recunoașterii în statele Uniunii Europene a titlurilor de calificare dobândite în România.

Potrivit site-ului Ministerului Sănătății aceste documente se eliberează numai pentru titularii care întrunesc condițiile de cetățenie, afiliațiune, conviețuire și rezidență prevăzute de Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și, respectiv Legea nr.307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România.

La solicitare, Ministerul Sănătății emite pentru asistenți medicali și moașe următoarele certificate și adeverințe:

I).Certificate prin care se atesta că formarea în profesiile de asistent medical generalist și moașă este conformă prevederilor Directivei 36, pentru:
– Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată și Diplomă de licență de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată
– Diploma de licență de moașă
Documentele necesare eliberării acestora sunt:
– copia legalizată a actului de identitate;
– după caz, copie legalizată după: diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată/diplomă de licență de asistent medical generalist cu studii superioare de lunga durată, diplomă de licență de moașă și copia foii matricole;
– cerere în care se va preciza adresa, numărul de telefon de contact.

II).Adeverințe de recunoaștere a dreptului de acces la activitățile profesionale și exercitarea acestora pe teritoriul României în baza titlului de calificare dobândit. Pentru titularii de titluri românești de calificare în profesiile amintite, nelistate de directive pentru România dar prevăzute de legislația în vigoare pentru exercitarea profesiei respective, precum și în cazul celor care nu întrunesc condițiile de practică profesională efectivă și legală pentru certificarea drepturilor câștigate.

Documentele necesare eliberării sunt:
– copia legalizată a actului de identitate;
– copia legalizată a titlului (titlurilor) de calificare românești în profesiile de asistent medical generalist și moașă și copia legalizată a foii matricole a titlului care atestă formarea de bază;
– copia legalizată a autorizației de liberă practică pentru asistenți medicali generaliști și moașe, eliberată cu avizul OAMMR;
– cerere în care se va preciza adresa, numărul de telefon de contact.

Cererile se pot depune la Registratura Generală a Ministerului Sănătății Publice, de luni până vineri, sau se pot transmite prin poștă, pe adresa: Ministerul Sănătății Publice, str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, cod 010024, București.

Pentru relații suplimentare: Direcția Generală Organizare, Resurse Umane, Dezvoltare Profesională și Salarizare: 021-30.72.598 sau 021-30.72.618. Relații cu publicul: 021-30.72.675.

Sursa: oamr.ro