BUCUREŞTI:. Cabinetele individuale de practică independentă: hotărâri ale Consiliului Naţional al OAMGMAMR

BUCUREŞTI:. Cabinetele individuale de practică independentă: hotărâri ale Consiliului Naţional al OAMGMAMR

Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a luat, la sfârşitul lunii martie, mai multe hotărâri privind exercitarea, în regim independent, a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical. Pentru a putea lucra în regim independent, membrii OAMGMAMR trebuie să deţină

Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a luat, la sfârşitul lunii martie, mai multe hotărâri privind exercitarea, în regim independent, a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical.

Pentru a putea lucra în regim independent, membrii OAMGMAMR trebuie să deţină o experienţă profesională de minim 5 ani în exercitarea efectivă, legală, neîntreruptă şi cu normă întreagă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical.

Taxa de avizare a cabinetului de practică independentă este de 300 de lei.

Membrii OAMGMAMR care exercită profesia în regim independent vor încheia asigurări de răspundere civilă profesională suplimentară la o valoare minimă a riscului asigurat, echivalentul în lei a sumei de 20.000 de euro. Asigurările se vor încheia numai cu societăţi de asigurări autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Sectorul Asigurări.

Cotizaţia de membru este în cuantum de 1% din valoarea veniturilor nete realizate conform declaraţiei de venituri depusă la Administraţia Finanţelor Publice. Până la regularizarea la nivelul de mai sus, plata cotizaţiei se va face prin raportare la valoarea salariului minim pe economie, iar după depunerea declaraţiei anuale de venituri la Administraţia Finanţelor Publice, cotizaţia se va recalcula.

Procedura de avizare și reavizare a cabinetelor individuale de practică independentă poate fi consultată de cei interesaţi la sediul OAMGMAMR Iași.