BUCUREȘTI:. Asistenții medicali vor putea refuza să execute manoperele solicitate de medici

Asistenții medicali vor putea refuza să execute manoperele solicitate de medici. Președintele Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România, Liliana Iordache, spune că sunt în curs de elaborare standardele de exercitare a profesiei și un proiect privind introducerea dosarului de îngrijire a pacientului, documente care vor menționa expres atribuțiile profesionale ale asistenților medicali. „Vom înainta

Asistenții medicali vor putea refuza să execute manoperele solicitate de medici.

Președintele Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România, Liliana Iordache, spune că sunt în curs de elaborare standardele de exercitare a profesiei și un proiect privind introducerea dosarului de îngrijire a pacientului, documente care vor menționa expres atribuțiile profesionale ale asistenților medicali.

„Vom înainta propunerile noastre legislative Ministerul Sănătății Publice. Practic, asistentul medical va avea propriul dosar al pacientului, unde se vor regăsi toate manoperele executate. Pe acest dosar, el își va pune propria parafă ce conține numele, prenumele, specialitatea și numărul de înregistrare din Registrul Unic Național. De asemenea, asistentul nu-și va depăși competențele, fiind ferit în acest fel de culpă profesională. El va putea refuza să execute manopere care nu se regăsesc în competențele obținute prin diploma de studii. Sunt prea multe culpe profesionale prin depășirea atribuțiilor, colegii noștri neputând refuza sarcinile suplimentare care li se atribuie. În Marea Britanie, asistenții au în buzunar codul de etică și standardele de exercitare a profesiei, iar în momentul în care primesc o sarcină, le consultă ca să vadă dacă au voie să facă sau nu acel lucru. Așa va fi și la noi”, a declarat Liliana Iordache.

Potrivit estimărilor OAMMR, la nivel național se înregistrează, anual, peste treizeci de cazuri de culpă profesională în rândul asistenților medicali, toate acestea având drept cauză depășirea competențelor profesionale.

Marius Asăndulesei
Compartimentul publicații, comunicare, imagine și relații cu mass-media
OAMMR Iași