BUCUREŞTI:. Asistenţii medicali şi moaşele îşi vor putea deschide cabinete

Asistenţii medicali generalişti şi moaşele îşi vor putea deschide propriile cabinete medicale. La opt ani după primirea documentaţiei din partea organizaţiei de reglementare, Ministerul Sănătăţii a postat, pe site-ul propriu, la secţiunea „Transparenţă decizională”, Proiectul de „Ordin privind aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în

Asistenţii medicali generalişti şi moaşele îşi vor putea deschide propriile cabinete medicale.

La opt ani după primirea documentaţiei din partea organizaţiei de reglementare, Ministerul Sănătăţii a postat, pe site-ul propriu, la secţiunea „Transparenţă decizională”, Proiectul de „Ordin privind aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent”. Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro până pe 9 octombrie.

„Aceste norme sunt aşteptate de mult timp. Din 2006, de când am depus documentaţia la minister şi până acum, nu s-a întâmplat nimic. Este un lucru extraordinar că, în sfârşit, aceste norme apar. Este frustrant să ştii că ai bază legală – legea exercitării, care prevede că poţi lucra ca independent – şi să nu poţi să faci acest lucru din cauza faptului că nu ai norme. Normele sper să iasă aşa cum sunt, iar acest lucru va degreva unităţile sanitare de aglomeraţia existentă în momentul de faţă. De exemplu, mulţi pacienţi vin la Unitatea de Primire Urgenţe pentru administrarea tratamentului sau pansamente, iar aceste lucruri intră în competenţa unui asistent medical şi se pot rezolva uşor la un cabinet de practică independentă. La fel, moaşa are multiple responsabilităţi şi, de aceea, este nevoie de ea nu numai în spital, ci şi în comunitate. Sper ca mulţi dintre colegii noştri să-şi deschidă astfel de cabinete, să nu aibă piedici, iar aceste profesii să fie, într-adevăr, unele liberale”, a declarat Liliana Pintilie, preşedintele Filialei Iaşi a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Potrivit „Normelor metodologice privind exercitarea în regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi aprofesiei de asistent medical”, formele de exercitare ale acestor profesii sunt:
a) persoană fizică independentă;
b) titular de cabinet individual de practică independentă după caz, a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, a profesiei de asistent medical;
c) cabinete asociate de practică independentă după caz, a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, a profesiei de asistent medical, ca urmare a asocierii titularilor prevăzuţi la lit.b).

„Asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical generalist pot dobândi calitatea de persoană fizică independentă în baza certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, avizat la zi, şi al înregistrării la administraţia financiară în a cărei rază teritorială domiciliază”, se precizează în Normele metodologice. Asistenţii medicali/moaşele „pot încheia contracte cu unităţi sanitare publice sau private autorizate conform legii, în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale potrivit calificării profesionale dobândite”.

Cabinetele individuale de practică independentă pot angaja personal medical autorizat, precum şi personal auxiliar şi de altă specialitate.

Denumirea cabinetelor de practică independentă va fi stabilită prin hotărâre a Consiliului Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi va cuprinde, obligatoriu:
a) numele şi prenumele titularului;
b) sintagma „cabinet de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist”, sau „cabinet de practică independentă a profesiei de moaşă”, sau „cabinet de practică independentă a profesiei de asistent medical, specialitatea … ”.

Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical, au obligaţia să semneze şi să aplice parafa pe toate documentele care atestă activităţile profesionale executate. Parafa profesională va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:
a) numele şi prenumele după caz, ale asistentului medical generalist, ale moaşei sau ale asistentului medical care exercită profesia în regim independent;
b) titlul profesional, specialitatea şi gradul profesional;
c) codul (numărul înscrierii în Registrul unic al asistenţilor medicali generalişti al moaşelor sau al asistenţilor medicali).

Activitatea specifică care se desfăşoară în cabinetul de îngrijiri medicale independent se raportează instituţiilor abilitate în acest sens de lege.

În ceea ce priveşte sursele de venituri, acestea pot fi următoarele:
a) contracte încheiate cu asiguratorii de sănătate pentru asigurări obligatorii şi facultative;
b) contracte încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale;
c) contracte încheiate cu terţi;
d) plata directă de la pacienţi, pentru serviciile necontractate cu terţi plătitori;
e) donaţii, sponsorizări, in condiţiile legii;
f) alte surse, conform legii.

Exercitarea în regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical se face la domiciliul pacienţilor, la sediul cabinetului de practică independentă sau în unitatea sanitară publică sau privată autorizată cu care asistentul medical/moaşa a încheiat relaţii contractuale.

Controlul exercitării în regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, în oricare din formele prevăzute de prezentele norme, se exercită de către Ministerul Sănătăţii prin direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prin filialele teritoriale.

Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor de îngrijiri medicale se exercită de către Ministerul Sănătăţii şi de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania şi, după caz, de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în condiţiile legii.

Fişiere ataşate:

ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent (PDF)
Norme metodologice privind exercitarea în regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă precum şi a profesiei de asistent medical (PDF)
Referat de aprobare (PDF)
Anexa 1 la norme (PDF)
Anexa 2 la norme (PDF)
Documentaţia privind evidenţa activităţii de îngrijiri medicale acordate prin cabinetele de îngrijiri medicale independente (DOC)