BUCUREŞTI:. Asistenții medicali și moașele din România au o nouă lege

Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România a fost promulgată de președintele Ion Iliescu pe data de 28 iunie 2004 prin Decretul numărul 527/2004. Noua Lege a asistenților medicali și a moașelor a fost înregistrată cu numărul 307/2004.

Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România a fost promulgată de președintele Ion Iliescu pe data de 28 iunie 2004 prin Decretul numărul 527/2004.

Noua Lege a asistenților medicali și a moașelor a fost înregistrată cu numărul 307/2004.

Documentul prevede că formarea de bază se realizează prin școli postliceale și prin învățământ superior medical de lungă și scurtă durată.

Absolventul școlii sanitare postliceale este denumit asistent medical cu studii postliceale sau asistent medical generalist. Absolventul colegiului medical este denumit asistent medical cu studii superioare de scurtă durată sau asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată. Absolventul învățământului superior medical de lungă durată este denumit asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată și, respectiv moașă. Certificatul de asistent medical, diploma de asistent medical, respectiv diploma de licență vor menționa competența profesională dobândită.

În exercitarea profesiei, asistentul medical și moașa nu sunt funcționari publici. Asistentul medical licențiat și moașa licențiată pot fi cadre didactice universitare în instituții de învățământ superior care pregătesc asistenți medicali sau moașe, precum și personal de cercetare în instituții de cercetare.

Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesională, protecția asistentului medical și a moașei se face de către angajator, prin societățile de asigurări. În cazul exercitării profesiei de liberă practică independentă pentru îngrijiri de sănătate, asistentul medical și moașa sunt obligați să încheie o asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională.

În cazul în care un asistent medical sau o moașă își întrerupe activitatea profesională pe o perioadă mai mare de 5 ani, Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România va reatesta competența profesională a acestora, în vederea reluării activității

„Noua lege corespunde standardelor europene. Sunt o serie de prevederi noi, printre care autonomia profesiei și formarea de bază prin învățământ superior de scurtă și lungă durată. De asemenea, Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România este recunoscut ca autoritate competentă, alături de Ministerul Sănătății. Pe de altă parte, legea permite asistenților medicali să-și deschidă cabinete proprii în domeniu de îngrijiri și să încheie contracte directe cu Asigurările de Sănătate”, a declarat Liliana Iordache, președintele OAMR.

Amintim că, la sfârșitul lunii mai, proiectul de lege privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă s-a întors în Parlament. Și asta deoarece Ministerul Integrării Europene a trimis ministrului delegat pentru relația cu Parlamentul o adresă în care se aprecia că în textul adoptat „au intervenit modificări ale textului incompatibile cu dreptul comunitar și cu angajamentele asumate de România în procesul de negocieri pe Capitolul II – Libera Circulație a Persoanelor”. Potrivit documentului, România s-a angajat „să transfere formarea asistenților din segmentul postliceal în învățământul superior” și „să instituie formarea universitară pentru moașe”. Menținerea în lege a pregătirii postliceale pentru aceste două profesii încălca „angajamentele asumate de țara noastră în cadrul procesului de negociere”, ceea ce impunea „să se revină la condițiile de formare stabilite prin proiectul de lege, în forma adoptată de Guvern”.

O altă obiecție privea titlurile obținute prin absolvire: „asistent medical” pentru absolventul școlii postliceale, „asistent medical diplomat” pentru absolventul colegiului universitar medical și „absolvent licențiat” pentru absolventul facultății de asistenți medicali. Aceste titluri trebuie eliminate, cele oficiale fiind prevăzute în proiectul adoptat de Parlament.

În ceea ce privește funcționarea colegiilor universitare cu profil medico-farmaceutic uman și a facultăților de moașe, acest lucru este prevăzut a se realiza „în competența actualelor universități de medicină și farmacie acreditate”. Ministerul Integrării europene consideră că prevederea instituie „o restricție excesivă” și solicita păstrarea formulării inițiale, potrivit căreia colegiile și facultățile menționate pot funcționa „în componența actualelor universități de medicină și farmacie acreditate sau în componența unei instituții de învățământ superior acreditată, conform legii”.

Noua lege a asistenților medicali și moașelor din România intră în vigoare pe 30 iulie 2004.