BUCUREŞTI:. Asistenții medicali, reprezentați la nivelul Autorităților sanitare publice

Ministerul Sănătății a propus spre dezbatere publică Proiectul de Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorităților de sănătate publică județene și a municipiului București. Aceste instituții vor înlocui actualele Direcții Județene de Sănătate Publică. În privința implicării și rolului pe care îl vor avea asistenții medicali în noile structuri reprezentative ale Ministerului

Ministerul Sănătății a propus spre dezbatere publică Proiectul de Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorităților de sănătate publică județene și a municipiului București. Aceste instituții vor înlocui actualele Direcții Județene de Sănătate Publică.

În privința implicării și rolului pe care îl vor avea asistenții medicali în noile structuri reprezentative ale Ministerului Sănătății la nivel local, Proiectul propune înființarea unui Compartiment de asistență comunitară și înregistrare/evaluare asistenți medicali.

Noul Compartiment asigură o mai bună monitorizare a asistenților medicali/moașelor care lucrează la un moment dat la nivelul unui județ, are atribuții mult mai precise privind educația și pregătirea profesională a asistenților medicali/moașelor și face o legătură mai bună între Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România și structurile Ministerului Sănătății.

Conform Proiectului, Compartimentul de asistența comunitară și înregistrare/evaluare asistenți medicali are următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea și pregătirea profesională a asistenților medicali și comunitari, moașelor și a personalului auxiliar sanitar;
b) evaluează, coordonează și monitorizează serviciile de asistență comunitară și de îngrijiri la domiciliu;
c) colaborează și dezvoltă programe de îngrijiri de sănătate cu autoritățile locale și cu organizațiile neguvernamentale;
d) înregistrează asistenții medicali, comunitari, moașele în colaborare cu Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România în Registrul Unic Național;
e) eliberează autorizația de liberă practică pentru asistenți medicali și moașe;
f) evaluează periodic nevoile de formare profesională și organizează programe de educație continuă pentru asistenți medicali, comunitari, moașe;
g) asigură informarea asistenților medicali, comunitari, moașelor asupra legislației din domeniul profesiei, a normelor de etică și deontologie profesională, în colaborare cu Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România;
h) controlează respectarea codului de etică și deontologie profesională de către asistenții medicali, comunitari și moașe;
i) controlează respectarea programelor de instruire practică a elevilor și studenților din unitățile de învățământ care pregătesc asistenți medicali și moașe, desfășurate în unitățile sanitare, în colaborare cu directorul de îngrijiri/asistent șef și cu reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean;
j) participă în comisia de examinare pentru examenul de absolvire a școlii postliceale sanitare;
k) participă la selecția asistenților medicali, comunitari, moașelor, infirmierelor, precum și ca membri în comisiile de examene și concursuri de ocupare a posturilor vacante pentru aceste categorii de personal;
l) colaborează cu Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România la reatestarea competenței profesionale a asistenților medicali, comunitari, moașelor;
m) participă la activitățile profesionale și manifestările organizate de Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România;
n) colaborează cu organizații profesionale, sindicale și organizații neguvernamentale în proiecte ce privesc activitatea asistenților medicali.

O parte a acestor prevederi au fost introduse în Proiect la propunerea asistentului șef în Ministerul Sănătății, Mircea Timofte.

Sursa: oamr.ro