BUCUREŞTI:. Asistenţii medicali din România – o forţă pentru schimbare

Tema aleasă de ICN în acest an, pentru Ziua Internaţională a Asistentului Medical – Asistenţii medicali: o forţă pentru schimbare, o resursă esenţială pentru sănătate – ne îndeamnă la analiza unor aspecte majore privind profesia. Este o temă care ne onorează şi, în acelaşi timp, ne responsabilizează mai mult, pentru acţiune. Exercitarea profesiilor de asistent

Tema aleasă de ICN în acest an, pentru Ziua Internaţională a Asistentului Medical – Asistenţii medicali: o forţă pentru schimbare, o resursă esenţială pentru sănătate – ne îndeamnă la analiza unor aspecte majore privind profesia. Este o temă care ne onorează şi, în acelaşi timp, ne responsabilizează mai mult, pentru acţiune.

Exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical este influenţată în ultimii ani de schimbări majore, din perspective din ce în ce mai provocatoare, precum: efectul crizei financiare globale, migrarea în creştere a forţei de muncă, dezechilibrul în balanţa nevoie-ofertă de servicii de îngrijiri, abordări noi educaţionale şi de carieră privind profesia, influenţa noilor tehnologii informatice asupra actului de îngrijiri. Toate acestea ne aduc în atenţie şi pun accent mărit pe concepte noi, ca alfabetizarea IT, şi pe domenii de performanţă complementare actului de îngrijiri precum comunicare, planificarea siguranţei pacienţilor şi a serviciilor de îngrijiri, gestionarea volumului de lucru, planificarea strategică a forţei de muncă, şi altele.

Cumulând aceste aspecte profesionale cu indicatorii demografici care demonstrează tendinţa constant ascendentă de îmbătrânire a populaţiei, cu dinamica generală a diverselor boli, cu creşterea alarmantă a numărului de persoane care se confruntă cu aşa numitele Boli necomunicabile, se poate concluziona că abordarea serviciilor de îngrijiri trebuie urgent reconsiderată şi adaptată complexităţii factorilor care induc şi influenţează ritmul şi dimensiunea schimbărilor din domeniul sănătate.

Având ca misiune excelenţa în profesie, organizaţia noastră preia tema ICN ca pe un logo pentru evenimentele importante ale anului 2014. Considerăm că prin calitatea resurselor umane suntem o forţă şi în egală măsură o resursă esenţială pentru inducerea şi implementarea schimbărilor ce contribuie la îmbunataţirea sănătăţii populaţiei din ţara noastră. Aceasta afirmaţie este susţinută de calitatea serviciilor de îngrijiri pe care colegii noştri le oferă, şi de rezultatele obţinute în dezvoltarea profesiei.

Înţelegem că putem răspunde provocărilor şi angajamentelor profesionale atât prin asumarea responsabilităţii pentru dezvoltare, la toate nivelurile, cât şi prin amplificarea eforturilor de actualizare a cunoştinţelor profesionale, de dezvoltare de abilităţi sau dobândire de competenţe pentru domeniile complementare profesiei, şi de implicare continuă în ridicarea standardelor de educaţie profesională şi aliniere la standardele internaţionale.

Pentru atingerea acestor rezultate liderii OAMGMAMR acţioneză constant ca actori pricipali în ecuaţia schimbărilor prin derularea de programele locale şi naţionale de influenţare a politicilor privind sănătatea, programe de actualizare continuă a reglementărilor profesionale, şi prin dezvoltarea de parteneriate strategice locale, naţionale şi internaţionale.

Înţelegând rolul asumat de România în dezvoltarea internaţională şi importanţa contribuţiei la atingerea ţintelor de ţară pentru Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, organizaţia noastră are ca prioritate pentru acest an întărirea rolului asistentului medical prin contribuţie la creşterea calităţii serviciilor de îngrijiri oferite populaţiei, si dezvoltarea profesiei prin proiecte de anvergură care vor contribui la creşterea securitatăţii actului de îngrijiri.

Ne asumăm aceste obiective pentru că am demonstrat prin acţiunile membrilor organizaţiei că noi, asistenţii medicali din România, suntem o forţă pentru schimbare, o resursă esenţială pentru sănătate.

Sursa: oamr.ro