BUCUREŞTI:. Asistenții care nu realizează 30 de credite pe an, nu vor putea profesa

Asistenții medicali trebuie să realizeze mai puține credite. Noul Program Național de Educație Medicală Continuă al Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România, intrat în vigoare la 21 ianuarie 2005, prevede ca asistenții medicali/moașele să acumuleze 30 de credite pe parcursul unui an de zile, în loc de 50, ca până acum. Creditele pot fi

Asistenții medicali trebuie să realizeze mai puține credite.

Noul Program Național de Educație Medicală Continuă al Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România, intrat în vigoare la 21 ianuarie 2005, prevede ca asistenții medicali/moașele să acumuleze 30 de credite pe parcursul unui an de zile, în loc de 50, ca până acum. Creditele pot fi obținute prin participarea la cursurile de perfecționare, la manifestări științifice, abonamente la reviste medicale sau prin publicarea de articole de specialitate.

Pentru o oră de curs se acordă 1 credit. La capitolul „Manifestări științifice”, o masă rotundă este cotată cu 0,5 credite pentru o oră de educație medicală continuă, iar congresele, conferințele și simpozioanele primesc 0,75 credite pe oră.

Asistenții abonați la „Ars Medica” primesc 12 de credite, iar cei de la „Viața Medicală” – 5 credite; pentru fiecare articol publicat se acordă 10 credite pentru primul autor și 5 pentru coautor. Asistenții autori de capitole în cărți de specialitate primesc 30 de credite, autorii de volume – 60 de credite, iar editorii de carte medicală 80 de credite.

O lucrare este creditată o singură dată, chiar dacă este prezentată la mai multe manifestări științifice. Pentru obținerea unui atestat de competențe se acordă 20 de credite, pentru titlul de formator acreditat 30 de credite, pentru cel de formator de formatori 40 de credite. O specializare „valorează” 40 de credite, titlul de master 50 de credite, iar doctoratul – 70 de credite.

Programele EMC efectuate în afara țării pot fi recunoscute de OAMMR și creditate conform programului național de EMC.

În cazul în care nu adună numărul de credite în trei ani, asistenții medicali riscă să nu li se reavizeze autorizațiile și, în consecință, să nu poată profesa.

„Prima evaluare va avea loc la sfârșitul anului 2006. Atunci, fiecare asistent medical va trebui să aibă acumulate 110 credite (50 în 2004 și câte 30 în 2005 și 2006). Creditele obținute de către asistenții medicali/moașe în perioada 1 noiembrie 2003-21 ianuarie 2005 sunt valabile. Programul Național de Educație Medicală Continuă a fost gândit în așa fel încât toți asistenții să poată realiza creditele”, a declarat Liliana Iordache, președintele OAMMR.

Potrivit Programului, cursurile de prevenirea infecțiilor nosocomiale și resuscitare cardio-respiratorie sunt obligatorii. „Orice asistent medical trebuie să cunoască normele de prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale, iar resuscitarea cardio-respiratorie este la fel de importantă, mai ales că în Legea noastră se prevede că asistentul medical sau moașa trebuie să acorde primul ajutor indiferent de loc sau situație. În ceea ce privește creditele ce pot fi adunate din abonamente la publicații de specialitate, numărul lor a fost limitat la 17. Dacă un asistent medical realizează creditele numai prin abonamente, pregătirea sa profesională lasă de dorit, fapt ce poate avea grave consecințe asupra calității actului medical. Asistenții medicali/moașele care sunt în concediu de maternitate sau incapacitate temporară de muncă nu trebuie să realizeze credite în perioada respectivă. În ansamblu, prin acest program, încercăm să ne aliniem la standardele Uniunii Europene și să ne pregătim să facem față provocărilor ce vor urma după aderarea la Uniune”, a mai precizat Liliana Iordache.