BUCUREȘTI:. Asigurări de răspundere civilă profesională pentru asistenții medicali

Asistenții medicali și moașele vor încheia contracte de asigurare pentru răspundere civilă profesională între 2 000 și 10 000 de euro pentru anul 2009. Așa a decis Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Potrivit hotărârii, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care își exercită profesia în unități

Asistenții medicali și moașele vor încheia contracte de asigurare pentru răspundere civilă profesională între 2 000 și 10 000 de euro pentru anul 2009.

Așa a decis Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Potrivit hotărârii, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care își exercită profesia în unități sanitare cu paturi vor încheia contracte de asigurare de 10 000 de euro. Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care își exercită profesia în unități din medicina primară, ambulatorii sau cabinete medicale individuale vor încheia contracte de 4 000 de euro, echivalentul in lei. Asistenții de farmacie care își exercită profesia vor încheia contracte de asigurare în valoare de 2 000 de euro.

Asigurările de răspundere civilă se vor încheia numai la societăți de asigurare autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și reasigurate. Valorile contractelor sunt minimale, asistenții medicali și moașele având libertatea ca, în funcție de specificul locului de muncă și activităților efectiv desfășurate, să încheie contracte de asigurare pentru răspundere civilă profesională la valori mai mari.

„Am fost contactați de societăți de asigurări și fiecare a încercat să ne convingă că are cea mai avantajoasă ofertă. Noi nu impunem colegilor noștri societatea la care să se asigure, ei decid acest lucru. În schimb, le recomandăm să fie atenți ca polițele de asigurare să fie însoțite obligatoriu de un contract în acest sens”, a declarat Liliana Pintilie, președintele OAMGMAMR Iași.

Potrivit articolului 22 din Ordonanța de Urgență nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, „pentru riscurile ce decurg din activitatea profesională, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali din sistemul public sau privat încheie o asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională. La încheierea contractului de muncă, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali au obligația să prezinte o copie a asigurării”.

Marius Asăndulesei
Compartimentul publicații, comunicare, imagine și relații cu mas-media
OAMGMAMR Iași

OAMGMAMR-IASI
ADMINISTRATOR
PROFILE