BUCUREȘTI:. Asigurări de răspundere civilă profesională pentru asistenți medicali și moașe

Asistenții medicali și moașele vor încheia contracte de asigurare pentru răspundere civilă profesională între 2 000 și 10 000 de euro pentru anul 2011. Așa a decis Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, care a adoptat o hotărâre în acest sens. Documentul prevede că pentru asistenții medicali generaliști,

Asistenții medicali și moașele vor încheia contracte de asigurare pentru răspundere civilă profesională între 2 000 și 10 000 de euro pentru anul 2011.

Așa a decis Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, care a adoptat o hotărâre în acest sens.

Documentul prevede că pentru asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care își exercită profesia în unități sanitare cu paturi, centre de primire urgențe, unități de primiri urgențe sau servicii de ambulanțe, asigurările încheiate vor fi echivalentul în lei al sumei de 10 000 euro.

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în unități de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare vor încheia asigurări, echivalentul în lei, pentru suma de 4 000 euro.

Pentru asistenții de farmacie, asistenții medicali specialitatea igienă și sănătate publică și asistenții care își desfășoară activitatea în institute/secții de medicină legală, asigurările încheiate vor fi echivalentul în lei pentru suma de 2 000 euro.

Asigurările de răspundere civilă se vor încheia numai la societăți de asigurare autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și reasigurate. Valorile contractelor sunt minimale, asistenții medicali și moașele având libertatea ca, în funcție de specificul locului de muncă și activităților efectiv desfășurate, să încheie contracte de asigurare pentru răspundere civilă profesională la valori mai mari.

Potrivit articolului 22 din Ordonanța de Urgență nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, „pentru riscurile ce decurg din activitatea profesională, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali din sistemul public sau privat încheie o asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională. La încheierea contractului de muncă, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali au obligația să prezinte o copie a asigurării”.

Hotărârea Consiliului Național al OAMGMAMR completează Hotărârea nr.21/12.12.2008 și intră în vigoare după modificarea și completarea Ordinului nr.346/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.706/18.08.2008.

Marius Asăndulesei
Compartimentul publicații, comunicare, imagine și relații cu mas-media
OAMGMAMR Iași

OAMGMAMR-IASI
ADMINISTRATOR
PROFILE