BUCUREŞTI:. A intrat în vigoare noua Lege privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă

Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România a intrat in vigoare. Documentul prevede că asistenții medicali și moașele își desfășoară activitatea conform pregătirii profesionale, în sistem public și/sau în sectorul privat, precum și în colaborare cu furnizorii de

Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România a intrat in vigoare.

Documentul prevede că asistenții medicali și moașele își desfășoară activitatea conform pregătirii profesionale, în sistem public și/sau în sectorul privat, precum și în colaborare cu furnizorii de servicii de îngrijiri de sănătate.

Formarea de bază se realizează prin școli postliceale și prin învățământ superior medical de lungă și scurtă durată.

Absolventul școlii sanitare postliceale este denumit asistent medical generalist. Absolventul colegiului medical este denumit asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată. Absolventul învățământului superior medical de lungă durată este denumit asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată și, respectiv moașă. Certificatul de asistent medical, diploma de asistent medical, respectiv diploma de licență vor menționa competența profesională dobândită.

În exercitarea profesiei, asistentul medical și moașa nu sunt funcționari publici. Asistentul medical licențiat și moașa licențiată pot fi cadre didactice universitare în instituții de învățământ superior care pregătesc asistenți medicali sau moașe, precum și personal de cercetare în instituții de cercetare.

Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesională, protecția asistentului medical și a moașei se face de către angajator, prin societățile de asigurări. În cazul exercitării profesiei de liberă practică independentă pentru îngrijiri de sănătate, asistentul medical și moașa sunt obligați să încheie o asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională.

Dacă un asistent medical sau o moașă își întrerupe activitatea profesională pe o perioadă mai mare de 5 ani, Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România va reatesta competența profesională a acestora, în vederea reluării activității.

Practicarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă de către persoanele care nu au această calitate constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului Penal. Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România are dreptul să sesizeze organele judiciare sau autoritățile competente, pentru urmărirea și trimiterea în judecată a persoanelor care își atribuie sau care întrebuințează fără drept titlul ori calitatea de asistent medical sau de moașă ori care practică profesia în afara legii.

Legea mai prevede că, în exercitarea profesiei, asistentul medical și moașa trebuie să respecte demnitatea ființei umane și să păstreze secretul profesional, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. De asemenea, au obligația să ia măsuri de acordare a primului ajutor, indiferent de persoană, loc sau situație.

Membrii OAMMR care încalcă normele de exercitare a profesiei și nu respectă Codul de Etică și Deontologie răspund disciplinar. În funcție de gravitatea abaterii, ei vor fi sancționați cu mustrare, avertisment, suspendarea temporară a calității de membru al OAMMR sau retragerea calității de membru și propunerea către Ministerul Sănătății a autorizației de liberă practică a profesiei pentru o anumită perioadă sau definitiv. Mustrarea și avertismentul se aplică de către consiliul teritorial al OAMMR. Celelalte două sancțiuni se aplică de către Consiliul național al Ordinului numai după efectuarea unei expertize de către o comisie alcătuită din cel puțin 5 membri, aprobată de acesta la propunerea comisiilor de specialitate.

Asistenții medicali și moașele din alte țări își pot exercita și ei profesia pe teritoriul României. Ministerul Sănătății, în colaborare cu Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România, recunoaște calificările de asistent medical generalist și, respectiv, de moașă, dobândite în conformitate cu normele Uniunii Europene, într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, de cetățenii acestor state, iar încadrarea în muncă se face conform legii.