BUCUREȘTI:. A apărut Ordinul Tehnicienilor Dentari din România

Tehnicienii dentari vor avea propria organizație profesională. Legea 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România a fost publicată în „Monitorul Oficial” și va intra în vigoare la data de 20 mai. De atunci, profesia de tehnician dentar nu va mai fi sub jurisdicția Ordinului

Tehnicienii dentari vor avea propria organizație profesională.

Legea 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România a fost publicată în „Monitorul Oficial” și va intra în vigoare la data de 20 mai. De atunci, profesia de tehnician dentar nu va mai fi sub jurisdicția Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România.

„De la această dată, tehnicienii dentari nu mai fac parte din OAMMR și, ca urmare, nu mai au obligația de a întruni creditele necesare în vederea reavizării autorizațiilor de liberă practică. Potrivit dispozițiilor legale, exercitarea profesiei de tehnician dentar se va face pe baza certificatului de membru al OTDR și a autorizației de liberă practică emisă de Ministerul Sănătății Publice, ambele documente fiind necesare în mod obligatoriu și cumulat”, a precizat Doina Tofănescu, consilier juridic al OAMMR Iași.

Pentru organizarea structurilor de conducere ale OTDR se vor organiza alegeri la nivel teritorial și național, pe baza regulamentului elaborat de o comisie electorală centrală de initiativă, formată din 10 tehnicieni dentari desemnați de asociațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Sănătății Publice și câte un reprezentant al ministerelor cu rețea sanitară proprie.

Potrivit legii, membrii Consiliului național și ai consiliului județean, respectiv al municipiului București, ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România se aleg pentru un mandat de patru ani.

Marius Asăndulesei
Compartimentul publicații, comunicare, imagine și relații cu mass-media
OAMMR Iași