ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA (OAMGMAMR), cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. Ing. Zablovschi, nr. 76, cod fiscal 15346984, prelucrează date cu caracter personal, conform prevederilor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, fiind înscris în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal cu numărul 11308.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România prelucrează date cu caracter personal în scopul eliberării certificatelor de membru, a adeverinţei care atestă onorabilitatea şi moralitatea, pentru întocmirea Registrului naţional unic, în derularea proiectelor cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane precum şi în scopuri statistice, pentru evidenţa membrilor.

Potrivit dispoziţiilor Legii nr.677/2001, drepturile ce revin persoanei vizate sunt prevăzute în mod expres:
– dreptul la informare – art.12;
– dreptul de acces la date – art.13;
– dreptul de intervenţie asupra datelor – art.14;
– dreptul de opoziţie – art.15;
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – art.17;
– dreptul de a se adresa justiţiei – art.18.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Legea nr.677/2001, referitoare la prelucrări de date cu caracter personal efectuate în cadrul OAMGMAMR vă puteţi adresa cu o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată la secretariatul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adresa: str. Ing. Zablovschi, nr. 76, Bucureşti, sector 1.

OAMGMAMR, în calitate de operator de date cu caracter personal, este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

În vederea apărării drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, pot înainta plângere către A.N.S.P.D.C.P. la sediul acesteia din Strada Olari, nr. 32, Sector 2, Bucureşti, cod poştal 024057, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant.

Plângerea către A.N.S.P.D.C.P. nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Pagina de internet a ANSPDCP: www.dataprotection.ro

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon/fax: 021/224.00.55; 021/224.00.25.

Urmareste-ne pe Facebook